Zaregistrujte svého kuřáka

Jak zjistit svůj model a sériové číslo:

  1. Zkontrolujte záda svého kuřáka. Záruční a certifikační štítek naleznete v pravém horním rohu, podobně jako na obrázku níže:
    Ukázka štítku se sériovým číslem

  2. Číslo modelu je v pravém horním rohu, červeně, jak je znázorněno výše.
  3. 16místné sériové číslo se nachází ve spodní části štítku, jak je znázorněno červeně na obrázku výše.
  4. Celé jméno.
  5. Úplná adresa včetně PSČ, státu a země.
  6. Emailová adresa
  7. Datum nákupu
  8. Místo nákupu

Kliknutím na odkaz níže spustíte chat a pošlete nám všechny výše uvedené informace.

Send all of the above info to us here