Pravidla a podmínky

1. VÝKLAD

1.1 V těchto podmínkách, pokud kontext nevyžaduje jinak, mají následující termíny následující význam:

1.1.1 Produkty znamenají kuřáky a příslušenství, které vám dodáváme k prodeji;

1.1.2 Nás nebo my znamená Grakka Limited, společnost registrovanou v Anglii pod číslem společnosti 04073896 a se sídlem na adrese Plym House 3 Longbridge Road, Marsh Mills, Plymouth, Devon, PL6 8LT.;

1.1.3 webová stránka znamená webovou stránku, jejímž prostřednictvím prodáváme Produkty nebo Služby: bradleysmoker.co.uk a další domény na úrovni země;

1.1.4 Vy znamená zákazníka, který kupuje Produkty nebo Služby, a výraz „vaše“ bude vykládán odpovídajícím způsobem.

2. UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK

2.1 Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na námi nabízené produkty a (pokud jsou dostupné) služby, ať už prostřednictvím našich webových stránek nebo jinými prostředky.

2.2 Tyto Podmínky spolu s objednávkou nebo potvrzením objednávky přijatým v souladu s článkem 3 níže (dále jen „Smlouva“) tvoří úplnou dohodu mezi stranami týkající se nákupu Produktů a/nebo Služeb. Berete na vědomí, že jste se nespoléhali na žádné prohlášení, slib, prohlášení, ujištění nebo záruku učiněné nebo poskytnuté naším jménem, které není uvedeno ve smlouvě.

2.3 Vaše soukromí je pro nás také velmi důležité a tyto Podmínky je nutné číst ve spojení s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete tady.

3. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

3.1 Produkty dodáváme pouze ke koupi dospělým a neprodáváme dětem. Pokud je vám méně než 18 let, můžete naše webové stránky používat pouze se zapojením rodiče nebo opatrovníka.

3.2 Pro Produkty zakoupené na našich webových stránkách platí následující ustanovení:

3.2.1 Místa, která dodáváme, se liší v závislosti na Produktu a budou zobrazena na příslušné webové stránce.

3.2.2 Produkty a ceny na Webových stránkách jsou pouze výzvou k zadání Objednávky a nepředstavují naši nabídku k nákupu Produktů.

3.2.3 Když kliknete na tlačítko „Zadat objednávku“ na jedné z našich webových stránek, zadání takové objednávky bude představovat vaši nabídku ke koupi Produktů v souladu s těmito Podmínkami. Před stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“ byste měli objednávku zkontrolovat a opravit případné nesprávné údaje.

3.2.4 Vaši objednávku můžeme odmítnout z jakéhokoli rozumného důvodu, například, ale nejen, nesprávné nebo neúplné informace, odmítnutá kreditní nebo debetní karta nebo nedostatek dostupnosti. Pokud nebudeme moci vaši objednávku přijmout, budeme vás informovat e-mailem.

3.2.5 Online objednávka bude z naší strany přijata pouze tehdy, když od nás obdržíte potvrzovací e-mail, který v souladu s ustanoveními podmínky 3.2.6 vytvoří Smlouvu. Za datum smlouvy se považuje datum, kdy odešleme potvrzovací e-mail.

3.2.6 Přijetí Vaší objednávky není z naší strany zárukou dostupnosti Produktů a veškerá přijetí jsou podmíněna dostupností Produktů. Pokud produkty, které jste si objednali, nejsou dostupné, budeme vás o tom co nejdříve informovat.

3.2.7 Pokud obdržíte potvrzovací e-mail pro objednávku, kterou jste nezadali, nebo pokud údaje v potvrzovacím e-mailu nesouhlasí s objednávkou, kterou jste zadali nebo zamýšleli zadat, musíte kontaktovat naše oddělení zákaznických služeb zasláním e-mailu helpdesk@bradleysmoker.co.uk nebo nám zavoláte +44 1803 712712 zrušit objednávku nebo opravit údaje.

3.3 Pokud objednáváte osobně, telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou, platí následující Podmínky:

3.3.1 Pokud jste nepožádali o cenovou nabídku, vaše objednávka představuje nabídku ke koupi Produktů a/nebo Služeb v souladu s těmito Podmínkami. Jste odpovědní za zajištění toho, že podmínky vaší objednávky a jakékoli použitelné specifikace, které jste předložili, jsou úplné a přesné. Vaše objednávka bude považována za přijatou pouze tehdy, když vystavíme písemné přijetí objednávky, kdy smlouva vstoupí v platnost.

3.3.2 Pokud jste požádali o cenovou nabídku pro vaši objednávku, smlouva vstoupí v platnost, jakmile přijmete naši nabídku. Nabídky jsou závislé na dostupnosti v době přijetí nabídky a nabídky jsou platné pouze 1 měsíc od data vystavení.

4. VZHLED VÝROBKŮ

4.1 Obrázky Produktů na webových stránkách jsou pouze ilustrativní. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí na přesné zobrazení barev, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na vašem počítači přesně odráží barvu Produktů. Vaše produkty se mohou mírně lišit od těchto obrázků.

4.2 Veškeré námi vyrobené vzorky, kresby, popisy nebo reklamy a jakékoli popisy nebo ilustrace obsažené v našich katalozích nebo brožurách jsou vytvořeny výhradně za účelem poskytnutí přibližné představy o Produktech v nich popsaných. Nebudou tvořit součást smlouvy ani nemají žádnou smluvní platnost.

5. CENA A PLATBA

5.1 Následující podmínky se vztahují na nákupy produktů na našich webových stránkách a veškerý prodej spotřebitelům: 5.1.1 Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení, které budou připočteny k celkové částce v místě dokončení objednávky.

5.1.2 Pokud se nacházíte mimo Spojené království nebo EU, ceny jsou bez jakýchkoli příslušných daní z prodeje a dovozních cel platných ve vaší zemi a bez poplatků za doručení, které budou připočteny k ceně.

5.1.3 Budeme požadovat platbu v době zadání objednávky.

5.2 Následující podmínky se vztahují na prodej firemním a firemním zákazníkům (kromě prodeje na webových stránkách):

5.2.2 Tam, kde vám poskytneme nabídku nebo obchodní ceník, jsou ceny, pokud není uvedeno jinak, bez DPH a jakékoli další daně z prodeje nebo cla a nezahrnují balné nebo poplatky za dodání ani náklady na instalaci.

5.2.2.1 Faktury jsou splatné: do 7 dnů od data vystavení faktury za Produkty; a

5.2.2.2 do 14 dnů od dokončení prací týkajících se jakýchkoli Služeb.

5.3 Následující podmínky platí pro všechny prodeje.

5.3.1 Pokud neprovedete jakoukoli platbu splatnou nám podle Smlouvy do data splatnosti platby, vyhrazujeme si právo účtovat úrok z prodlení ve výši 4 % ročně nad základní sazbu HSBC UK Plc od čas od času. Tyto úroky budou narůstat denně od data splatnosti do skutečného zaplacení dlužné částky, ať už před nebo po vynesení rozsudku.

5.3.2 Všechny částky splatné podle Smlouvy zaplatíte v plné výši bez jakéhokoli započtení, protinároku, srážky nebo zadržování (s výjimkou jakéhokoli srážky nebo zadržování vyžadovaného zákonem). Můžeme kdykoli, bez omezení jakýchkoli jiných práv nebo opravných prostředků, které můžeme mít, započítat jakoukoli částku, kterou nám dlužíte, proti jakékoli částce, kterou vám máme zaplatit.

5.3.3 Pokud se mezi datem objednávky a datem dodání změní sazba DPH, upravíme sazbu DPH, kterou platíte, pokud jste již nezaplatili za Produkty v plné výši před změnou sazby DPH. vstoupí v platnost.

5.3.4 Přestože vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že ceny a informace jsou dostupné prostřednictvím webových stránek a že brožury nebo ceníky jsou přesné, úplné a aktuální, nemůžeme to zaručit. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby bez odpovědnosti vůči vám. Pokud je Smlouva ovlivněna chybou, zašleme vám e-mail a budete mít právo Smlouvu zrušit. Pokud zrušíte, obdržíte plnou náhradu vámi zaplacené ceny.

5.4 Klarna: Ve spolupráci s KlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko vám nabízíme následující možnosti platby. Platba se provádí společnosti Klarna:

5.4.1 Zaplaťte později do 30 dnů a zaplaťte ve 3 splátkách

5.4.2 Financování

5.4.3 Další informace a uživatelské podmínky Klarna naleznete zde. Obecné informace o Klarně naleznete zde. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými zákony o ochraně údajů a v souladu s informacemi v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Klarna. Toto je k dispozici pouze ve Velké Británii.

6. RIZIKO A VLASTNICTVÍ

6.1 Vlastnictví Produktů na vás přejde dnem, kdy za Produkty zaplatíte.

6.2 Riziko poškození nebo ztráty Produktů na vás přechází v následujících časech:

6.2.1 Pokud si zakoupíte Produkty na našich webových stránkách, riziko přejde doručením na vaši adresu.

6.2.2 Jste-li komerčním zákazníkem a my jsme si s námi sjednali Incoterm pro dodání podle Incoterms 2010, pak, pokud nebylo v potvrzení objednávky dohodnuto jinak, přechází riziko v době stanovené sjednanými Incoterm.

6.2.3 Ve všech ostatních případech riziko přejde, když Produkty opustí náš sklad.

7. ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ

7.1 Pokud od nás nakupujete jako spotřebitel ve Spojeném království nebo Evropské unii a zakoupíte naše Produkty mimo naše prostory (například prostřednictvím našich webových stránek), máte nárok na zákonnou „dobu na rozmyšlenou“, která vám umožní zrušit smlouvu z jakéhokoli důvodu, pokud změníte názor:

7.1.1 ve vztahu k jakýmkoli produktům, které nepodléhají rychlé zkáze nebo jsou pro vás ušité na míru, kdykoli do čtrnácti (14) dnů od obdržení produktů.

7.1.2 Ve vztahu ke Službám kdykoli do čtrnácti (14) dnů od data uzavření Smlouvy.

7.2 Smlouvu můžete zrušit podle podmínky 7.1 pomocí vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy připojeného k těmto obchodním podmínkám (ale vy nebo nejste povinni tak učinit) nebo prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb e-mailem na adresu helpdesk@bradleysmoker.co.uk nebo telefonicky. na +44 1803 712712
7.3 Vrácené zboží můžeme přijímat pouze přímo zakoupené prostřednictvím společnosti Bradley Smoker prostřednictvím telefonu, webových stránek nebo prostřednictvím našich prodejců. Bude vyžadován doklad o nákupu od prodejce a vrácení peněz musí být získáno přímo od prodejce.

7.4 V souladu s našimi zásadami dobré vůle pro vracení zboží pro spotřebitele ve Spojeném království a Evropské unii prodloužíme lhůtu pro vrácení produktů na 30 dnů od data obdržení produktů za předpokladu, že jsou produkty v původním, nepoužitém stavu a vráceny v původním stavu. originální obal s kopií originálního dodacího listu.

7.5 Pokud svou smlouvu zrušíte ve lhůtě na rozmyšlenou, neprodleně vám vrátíme veškerou platbu, kterou jste provedli, a v každém případě do 30 dnů od zrušení za předpokladu, že produkty budou vráceny nepoškozené a v původním obalu a že produkty nebyly specificky přizpůsobené vašim specifikacím nebo personalizované, nebo produkty ze své podstaty nelze vrátit nebo se mohou zhoršit.
7.6 Rovněž vám vrátíme náklady na vrácení Produktů k nám za předpokladu:

7.6.1 adresa, ze které jsou Produkty vraceny, je ve Spojeném království; a vrátíte Produkty ve čtrnáctidenní lhůtě uvedené v článku 7.1.1. Ve všech ostatních případech ponesete odpovědnost za náklady na vrácení položky k nám.


8. DODÁVKA

8.1.1 Změny dodací adresy musí proběhnout do 24 hodin, abychom mohli zajistit, aby naše sklady třetích stran měly čas provést změnu, jinak by tato změna mohla být zpoplatněna. Přestože vynaložíme veškeré úsilí, abychom vyhověli požadavku na změnu adresy, nemůžeme zaručit, že tuto změnu budeme schopni provést před odesláním Produktu (produktů). V důsledku toho mohou být účtovány poplatky za změnu adresy.

8.2 U mezinárodních zásilek s vámi můžeme v potvrzení objednávky dohodnout dodací podmínky, které budou vykládány v souladu s Incoterms, 2010.

8.3 Pokud nepřevezmete Produkty:
8.3.1 dodání bude považováno za uskutečněné v den dodání;
8.3.2 riziko spojené s produkty přejde na vás; nebo
8.3.4 můžeme (aniž jsou dotčena jakákoli naše jiná práva) nakládat s Produkty.
8.4 Příjemce je povinen být přítomen na adrese, aby podepsal a potvrdil převzetí zboží v uspokojivém stavu.
8.5. Pokud nám neposkytnete správnou dodací adresu, může být účtován poplatek za přesměrování v plné výši.
8.6 Doba, kterou potřebujeme k odeslání produktů, závisí na skladových zásobách a bude vám upřesněna v době, kdy zadáte svou objednávku, nebo v opačném případě e-mailem po obdržení vaší objednávky.
8.7 Doba potřebná k dodání produktů po jejich odeslání závisí na doručovací službě, kterou používáme, a která závisí na typu produktu a vaší lokalitě. Časy dodání budou zobrazeny na stránce produktu v době nákupu.
Vezměte prosím na vědomí, že se to může lišit z důvodu vysoké poptávky - aktuální informace najdete na stránce produktu. Vezměte prosím na vědomí, že na ostrovy ve Spojeném království a Skotské vysočině může doručení trvat o něco déle, než je inzerováno na stránce produktu.
8.8 Protože využíváme doručovací službu třetí strany, pozdní dodání Produktů je mimo naši kontrolu a nebude mít nárok na vrácení peněz z důvodu pozdního dodání poté, co opustily náš sklad.

10. ZÁRUKA NA POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

10.1 Po příjezdu, pokud je přítomno nebo je viditelné poškození Produktů, odmítněte převzetí odmítnutím podpisu a vraťte jej s řidičem s důvodem odmítnutí spolu se spolupodpisem řidiče dodávky. V případě poškození NEPODEPISUJTE a NEPŘEJÍMEJTE zboží jako „poškozené při přepravě“. Kontaktujte nás na čísle +44 1803712712 během téhož dne, abyste nahlásili poškození a zajistili rychlou výměnu vašich produktů. Případně můžete podepsat 'UNCHECKED', pokud nemůžete zkontrolovat zboží v době doručení. Záruka podle této podmínky 9 bude neplatná, pokud:

10.2.1 Nenahlásíte nám poškození během přepravy do 3 dnů od doručení produktu; nebo

10.2.2 Přijímáte Produkty, které byly jasně a viditelně poškozeny při přepravě, aniž byste je vrátili řidiči. Vaše záruka na přepravu proti poškození produktu je ukončena, jakmile bude zboží podepsáno. Produkty označené jako nezaškrtnuté budou považovány za přijaté v pořádku.
10.3 Jste-li spotřebitel, záruka v tomto článku nemá vliv na vaše zákonná práva.

11 ZÁRUKY

11.1 Zaručujeme, že Produkty budou bez vad materiálu a zpracování po dobu specifikovanou v záruce našeho výrobce. Další informace o záruce výrobce a o tom, jak uplatnit reklamaci, naleznete na stránce s informacemi o záruce tady.

11.2 Pokud kupujete naše Produkty v rámci obchodu nebo podnikání, platí záruky nabízené v naší záruce výrobce s vyloučením jakékoli jiné záruky, podmínky nebo jiné podmínky vyplývající ze zákona, ať už ze zákona, obecného práva, zvyku a použití. nebo jinak.

11.3 Pokud kupujete naše Produkty jako spotřebitel, záruky nabízené tímto článkem 11 a naše záruka výrobce neovlivní vaše zákonná práva spotřebitele.

12 LIMIT ODPOVĚDNOSTI

12.1 Pokud jste spotřebitel:

12.1.1 Poneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, které utrpíte v důsledku našeho porušení těchto Podmínek, pokud byly ztráty pro vás i pro nás přiměřeně předvídatelné v době uzavření Smlouvy na příslušné Produkty.

12.1.2 S výjimkou podmínek uvedených v Podmínkách 13.3 a 13.4

12.1.2.1 Neneseme odpovědnost za žádnou nepřímou nebo následnou ztrátu, kterou nelze přiměřeně předvídat pro vás ani pro nás v době uzavření smlouvy.

12.1.2.2 Naše odpovědnost vůči vám a vaše odpovědnost vůči nám za porušení těchto Podmínek nepřekročí částku rovnající se pětinásobku ceny, kterou jste zaplatili nebo máte zaplatit za objednané Produkty.

12.2Pokud od nás nakupujete pro obchodní účely, pak

12.2.1 S výhradou ustanovení nebudeme vůči vám odpovědní, ať už v případě deliktu (včetně nedbalosti), za porušení smlouvy, porušení zákonné povinnosti nebo jinak za:

12.2.1.1 jakákoli nepřímá nebo následná ztráta; nebo pro

12.2.1.2 jakékoli obchodní ztráty (včetně ušlého zisku, smluv, příjmů nebo výnosů), očekávané úspory, data, goodwill nebo zbytečné výdaje, ať už přímé nebo nepřímé.

12.2.2 S výhradou odstavce 13.3 naše celková odpovědnost vůči vám ve vztahu ke všem dalším ztrátám vzniklým na základě smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, ať už ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, nebude za žádných okolností překročit cenu Produktů nebo Služeb, kterých se reklamace týká.

12.2.3 Pokud ve vaší objednávce chybí nějaké položky nebo se vyskytnou jiné nesrovnalosti, jako jsou vadné nebo nesprávné položky, musíte nás o tom co nejdříve písemně informovat, a to nejpozději do 7 dnů od doručení produktu, abychom vám mohli abychom problém napravili. Pokud nás v této lhůtě neinformujete, může to mít za následek nemožnost tento problém napravit.

12.3 Ať jste podnikatel nebo spotřebitel, nic v těchto Podmínkách nevylučuje ani neomezuje odpovědnost kterékoli ze stran vůči druhé za

12.3.1 smrt nebo zranění způsobené nedbalostí
12.3.2 podvod
12.3.3 porušení podmínek vyplývajících z oddílu 12 zákona o prodeji zboží z roku 1979;
12.3.4 vadné výrobky podle zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; nebo pro
12.3.5 jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze zákonně vyloučit nebo omezit.
12.4 Nic v těchto Podmínkách nemá vliv na vaše zákonná práva jako spotřebitele.

13 AKCE MIMO NAŠI KONTROLU

13.1 Smlouvu můžeme zrušit, pokud událost mimo naši přiměřenou kontrolu ztíží poskytování Produktů v souladu se Smlouvou, a pokud z důvodu takové události zrušíme, neporušíme tyto Podmínky. Jakmile se dozvíme o nutnosti zrušit smlouvu, budeme vás kontaktovat e-mailem s uvedením důvodů zrušení. Obdržíte plnou náhradu vámi zaplacené ceny.

14  OCHRANA DAT

14.1 Veškeré informace, které nám poskytnete na základě Smlouvy, budou zpracovány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a platnými právními předpisy na ochranu údajů.
14.2 Na našich webových stránkách také používáme soubory cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.


15 PODMÍNKY MARKETINGOVÉHO PROGRAMU SMS/MMS MOBILNÍCH ZPRÁV
15.1 Kromě toho souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů pro zasílání zpráv (https://www.bradleysmoker.co.uk/pages/privacy-policy).

16 AKČNÍ NABÍDKY

16.1 Čas od času můžeme nabízet propagační nabídky týkající se určitých produktů na našich webových stránkách. Tyto propagační nabídky budou záviset na dostupnosti příslušných produktů a nejsou ukazatelem dostupnosti

16.2 Všechny námi nabízené propagační nabídky budou podléhat těmto Podmínkám spolu se všemi příslušnými dodatečnými podmínkami, pravidly a pokyny. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a jakýmikoli dalšími podmínkami, pravidly a pokyny platí tyto Podmínky.

17 VŠEOBECNÉ

17.1 Smlouvu můžeme převést na jakoukoli osobu nebo požádat kteroukoli osobu, aby splnila jakýkoli její aspekt, pokud tím nebude ovlivněno plnění smlouvy.

17.2 Subjekt, který není výslovně stranou Smlouvy, nemá podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 právo vymáhat jakoukoli podmínku Smlouvy nebo těchto Podmínek.

17.3 Pokud bude některá z očíslovaných podmínek v těchto Podmínkách shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, tato neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na zbytek těchto Podmínek.

17.4 Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Vaše smlouva se bude řídit verzí těchto podmínek platnou v době, kdy jste zadali objednávku.

17.5 Tyto Podmínky a Smlouva se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie v anglickém jazyce a jakékoli soudní řízení musí probíhat u anglických soudů.

aktualizováno k 27. únoru 2023

PŘÍLOHA - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO STORNO
Tento formulář je použitelný pouze pro spotřebitele, nikoli pro firemní zákazníky.
Tento formulář vyplňte a odešlete zpět pouze v případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu mimo naše stránky, telefonicky, e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem na dálku a přejete si od smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy (kromě míst, kde platí naše záruka dobré vůle).
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít tento přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
Společnost Grakka Ltd:

Já/my [*] tímto oznamujeme, že já/my [*] ruším svou/naši [*] smlouvu o nákupu vašich produktů s následujícími podrobnostmi:

Jméno zákazníka (zákazníků):
Adresa zákazníka(ů):
Datum mé objednávky:
Stručný popis objednaného produktu:
Referenční číslo objednávky (pokud existuje):Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):

Datum: